انجمن ملی صنعت پخش ایران

طراحی و اجرای غرفه انجمن ملی پخش

طراحی این پروژه بر اساس خواسته های مشتری در یک پلان 10 متر در 14 متری با 2 اتاق vip و یک اتاق جلسات 12 نفره 3 محل ویزیت و ارائه خدمات برای مشتری است.

مشتری

انجمن ملی صنعت پخش ایران

اجرا

شرکت هنر صنعت کیش

محل اجرا

نمایشگان بین المللی کیش

زمان اجرا

خرداد 1402

about-us-paint-palette.png

روانشناسی رنگ ها

انتخاب رنگ اصلی و مکمل بر اساس روانشناسی رنگ ها

about-us-ruler-2.png

هارمونی اندازه ها و زوایا

طراحی ها بر اساس مفاهیم طراحی و اصول روانشناسی و هوش اقتصادی

about-us-ruler.png

اندازه های دقیق

بهترین ابعاد برای ایجاد غرفه های بزرگ و کوچک با بهترین اندازه ها 

about-us-pen.png

طراحی اختصاصی

طراحی اختصاصی بر اساس سلیقه  و انتظارات مشتری با کمترین هزینه ها

نمونه کارهای مشابه